00 Introducció

El denominat Informe Delors és un estudi de la “Comissió Internacional sobre l'Educació del segle XXI” (presidida per Jacques Delors), que es va publicar en 1996 per encàrrec de la UNESCO, sota el títol: L'educació tanca un tresor. Entre els seus objectius, es vol assenyalar la funció indispensable que té l'educació, com a instrument perquè la humanitat puga progressar cap als ideals de pau, llibertat i justícia social. 

L'Informe consta de tres parts: Horitzons, Principis i Orientacions. En la segona part, dedicada als Principis de l'Educació, es reflexiona sobre quins han de ser els pilars de l'Educació. Ens ofereix una orientació molt interessant sobre quins són les claus, en un moment incert com l'actual, sobre les quals podem construir, entre tots, l'educació dels nostres fills i resumeix meravellosament què és una educació global i integral:

“L'educació al llarg de la vida es basa en quatre pilars: aprendre a conèixer, 
aprendre a fer, aprendre a viure junts, aprendre a ser.”

• Aprendre a conèixer, combinant una cultura general suficientment àmplia amb la possibilitat d'aprofundir els coneixements en un xicotet nombre de matèries. El que suposa a més: aprendre a aprendre per a poder aprofitar les possibilitats que ofereix l'educació al llarg de la vida.

• Aprendre a fer, a fi d'adquirir no solament una qualificació professional sinó una competència que capacite a l'individu per a fer front a gran nombre de situacions i a treballar en equip.

• Aprendre a viure junts desenvolupant la comprensió de l'altre i la percepció de les formes d'interdependència respectant els valors de pluralisme, comprensió mútua i pau.

• Aprendre a ser perquè florisca millor la pròpia personalitat i s'estiga en condicions d'obrar amb creixent capacitat d'autonomia, de judici i de responsabilitat personal. Amb tal fi, no menysprear en l'educació cap de les possibilitats de cada individu: memòria, raonament, sentit estètic, capacitats
físiques, aptitud per a comunicar…

Mentre els sistemes educatius formals propendeixen a donar prioritat a l'adquisició de coneixements, en detriment d'altres formes d'aprenentatge, importa concebre l'educació com un tot. En aqueixa concepció han de cercar inspiració i orientació les reformes educatives, tant en l'elaboració dels programes com en la definició de les noves polítiques pedagògiques.

Per a nosaltres, la innovació és un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per a millorar la qualitat i la progressiva adequació dels reptes que l'evolució social planteja.

El nostre centre, el CEIP Joan Fuster, vol impulsar plans d'innovació i desenvolupament educatiu com a incentius que s'ajuden a l'alumnat a sobreeixir en determinats aspectes que considerem vitals i de gran importància en la seua educació i, per tant, dotar-los d'habilitats útils per a afrontar situacions quotidianes del dia a dia en la societat del futur. Volem promoure una línia metodològica que tinga en compte els quatre pilars fonamentals en els quals es basa l'educació, desenvolupant en els nostres alumnes les competències bàsiques necessàries per a la societat que els espera.