08 Convivència

A l’Estel Joan Fuster apostem per un model de convivència democràtica, participativa i oberta, al qual alumnat, famílies i professorat treballem junts, respectant les característiques i singularitats de cada persona i potenciant la igualtat d’oportunitats sense cap tipus de discriminació (cultural, de gènere, familiar, d’identitat...)

La base d’aquest model és el diàleg i les relacions, que regulem a través de diferents actuacions, plans i documents.
 • Per a dur a terme totes aquestes accions donem un especial pes a l’ambient: 
 • Espais oberts, dins i fora de l’aula que afavoreixen les relacions en xicotet grup.
 • Espai de mediació per a resoldre els conflictes a l’hora del pati.
 • Espais i ambients agradables, respectuosos i coherents amb la nostra identitat.
 • Pati inclusiu

Accions amb l’alumnat:
 • Entenem els conflictes d'una forma positiva i intentem resoldre-los de forma pacífica a través de la mediació, les tutories, el racó de la Pau, mediació entre iguals (Club dels valents).
 • La veu de l’alumnat es posa en valor prenent decisions a les assemblees de delegats/es.
 • Treballem la convivència a les tutories a partir del PAT.
 • Treballem la convivència a partir de diferents tasques de centre redactades en el projecte COM-VIURE.

Accions amb les famílies:
 • Per a garantir la participació de diferents persones i/o entitats comptem amb un programa de voluntariat.
 • La comissió de convivència del Consell escolar arreplega les inquietuds de les famílies i proposa formacions per a donar-los resposta.
 • Impliquem a les famílies formant comissions mixtes que cada curs es decidiran al claustre i s’oferiran a les famílies a les reunions inicials amb el professorat per a organitzar diferents aspectes de l’escola. 
 • Jornades de convivència (festes i cultura).
 • Consell escolar obert: obert a les famílies amb veu sense vot, amb petició prèvia, amb un màxim de 5 persones i amb temps d’intervenció controlat.

Totes aquestes accions queden reflectides al “Pla famílies en acció”.

Accions amb el professorat:
 • Dinàmiques de cohesió del claustre.
 • Formació relacionada amb temes de convivència i mediació (sempre que es considere necessari).
 • Desenvolupar les accions del PAT.
 • Consensuar i coordinar accions dins del marc del Pla Director.
 • Formar l’equip de mediació del professorat (projecte mediació, igualtat i convivència).

Comptem amb un Pla de Convivència que arreplega aquestes accions i dóna resposta a diferents necessitats que puga tindre el nostre alumnat i les nostres famílies.

El RRI estipula els drets i obligacions de totes les persones de la nostra comunitat educativa.