25 Menjador

Creiem important que el Projecte Educatiu del Menjador Escolar siga una continuïtat del Projecte Educatiu de l'escola, el qual es té en compte a l'hora de programar els objectius.

El menjador escolar s'entén com una activitat de suport a les famílies per a l'educació i atenció de l'alumnat en: higiene, alimentació, descans, oci i en valors útils en la nostra societat, procurant que s'aconseguisca un clima càlid i segur que permet un aprenentatge adequat.

OBJECTIUS I CONTINGUTS A DESENVOLUPAR:

Educació Alimentària:
CONCEPTES:
 • Conèixer el contingut alimentari dels menús i el seu valor nutritiu.
 • Conèixer l'ús i maneig dels utensilis: coberts, tovalló, pitxer, etc.
 • Desenvolupar hàbits de neteja i endreç previs al menjar.
 • Reconèixer i assumir les funcions dels membres del menjador.
 • Aprendre a comportar-se adequadament a l'hora de menjar.

PROCEDIMENTS:
 • Llegir diàriament el menú especificant el seu contingut alimentari.
 • Agafar el ganivet i la cullera amb la mà dominant i la forqueta amb l'altra; excepte els nivells d'Infantil, en els quals el ganivet, el maneja l'educador/a.
 • Abans d'entrar al menjador, llavar-se les mans amb sabó, assecar-les amb tovalloles de paper i tirar-les a la paperera.
 • Netejar-se la boca amb el tovalló abans d'utilitzar el got.
 • Deixar les restes de menjar en la riba del plat.
 • Entrar de manera ordenada al menjador.

ACTITUDS:
 • Valorar la importància d'una alimentació equilibrada.
 • Mostrar cura pel material del menjador.
 • Valorar la neteja personal, concedint-li major importància en les hores de menjar.
 • Apreciar l'hora de menjar com a moment de convivència entre companys/es.
 • Mostrar respecte cap als altres, complint les normes establertes entre els membres del menjador.

Educació del temps lliure:
CONCEPTES:
 • Crear hàbits d'utilització del temps lliure.
 • Fomentar la participació, col·laboració i convivència en activitats de temps lliure.
 • Fomentar i afavorir l'ús de la biblioteca i aules destinades a activitats vàries.
 • Promoure la pràctica de jocs i esports adequats a l'edat de l'alumnat del menjador.

PROCEDIMENTS:
 • Lectura i consulta de llibres, premsa, etc.
 • Jocs de taula: escacs, dames, dòmino, parxís,...
 • Projeccions de pel·lícules educatives: mediambientals, contes clàssics, . . . etc.
 • Pràctiques esportives.
ACTITUDS:
 • Gaudir del temps lliure, realitzant alguna activitat.
 • Valorar la participació i la convivència en activitats grupals, com a esports, jocs.
 • Gaudir fent ús de la biblioteca.