03 Visió de la infància

La visió de la infància del nostre centre es resumeix en la frase "Dis-me i oblide, ensenya'm i ho recorde, involucra'm i ho aprenc" de Benjamín Franklin. Açò vol dir que veiem al nostre alumnat com a centre de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.

La infància és una etapa amb identitat pròpia, i com a tal, ha de ser respectada i valorada. És important proporcionar ambients que afavorisquen que l’alumnat siga autònom i prenga les seues pròpies decisions, així com fomentar l’escolta activa per tal de conèixer les seues necessitats i interessos, de manera que se senta part del seu procés educatiu. Tot això, en base a unes normes de convivència i límits ben definits i establerts entre totes les persones que conformem l’escola.

Per tant, entenem que el paper de l’adult és el d’acompanyar i guiar l’alumnat en aquest procés.

El CEIP Joan Fuster es proposa contribuir al desenvolupament de persones competents emocionalment, amb la capacitat d'expressar els seus sentiments i necessitats de forma positiva i respectuosa. Que s'identifiquen per tindre les habilitats necessàries per a exercir la seua autonomia de forma responsable, de convertir les seues idees en actes i de planificar i gestionar els seus projectes.