12. Festes i Cultura


Les celebracions culturals del centre es divideixen en tres grups de preparació:
 • Comissió de festes commemoratives
 • Comissió foment lector
 • Comissió de convivència i medicació
Cal potenciar activitats conjuntes que fomenten la millora de la convivència i el coneixement de la tradició i culturalitat.

S’ha d’intentar que totes les festes del centre tinguen un sentit pedagògic i es treballen a les tutories.


COMISSIÓ DE FESTES COMMEMORATIVES:

Com està reflectit al document de l’Organització General, la coordinació d'aquesta comissió podrà estar proposada per l'Equip Directiu. Està formada per representants de totes les unitats (5 persones), per a assegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats, i famílies de l’AFA.

Desenvolupa, organitza i dinamitza les commemoracions d'Hivern, Carnestoltes o Falles (segons corresponga cada any) i la festa Final de curs.

Col·labora amb la Comissió de Foment Lector en el desenvolupament de la Setmana Cultural i amb la Comissió de Conviència i Mediació en el desenvolupament de la festa d'inici de curs.

Aquesta comissió vetlarà perquè les diferents festes commemoratives queden emmarcades en el projecte de centre i tinguen contingut curricular en les seues celebracions.

Es reuneix de forma bimensual. El coordinador/a podrà convocar i planificar reunions de la comissió quan el considere necessari.

La comissió de festes proposarà, com a mínim, una festa per trimestre al claustre i aquest òrgan aprovarà anualment totes les festes escolars. La comissió de festes marcarà les activitats conjuntes (tots els nivells obligatòriament) a realitzar en el centre per a la celebració de festes, activitats o setmana cultural.

Les Unitats Educatives tindran un coordinador/a de la comissió de festes i transmetrà les activitats conjuntes i la planificació de les activitats a realitzar a l’aula.


COMISSIÓ DE FOMENT LECTOR


La composició està determinada per l'Ordre 44/2011 i la coordinació podrà estar proposada per l'Equip Directiu. Formada per un membre de cada unitat (4 persones) i famílies.

Programa la Setmana Cultural al setembre per a suggerir línies de treball i productes finals dels ABP a les diferents unitats. Aquesta Setmana Cultural es pot desenvolupar juntament amb la Comissió de Festes.

Dinamitzarà tallers literaris (PIULEM: tasca 2) que poden anar en relació a la Setmana Cultural.

Organitza, dinamitza i dona difusió del Dia del Llibre (que pot anar en relació a la Setmana Cultural).


COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ

Programa l’inici de curs com una festa de benvinguda per a la comunitat educativa i presentació del tema anual del centre. Aquesta festa es pot desenvolupar juntament amb la Comissió de Festes.FESTIVITATS I CELEBRACIONS DE CENTRE (unitats, especialistes…)

Aquestes són algunes de les celebracions que es fan al Centre:
 • Inici de curs
 • La festa de la tardor (1ª unitat)
 • Halloween (anglés)
 • Festa de la Convivència (Mediació/Música)
 • Nou d’octubre (unitats)
 • Jornades familiars (EF) / Festa de l’aprenentatge (Comissió de canvi)
 • Graduació de l'alumnat de 6é curs (nivell)
 • Graduació infantil (nivell)
 • Activitats culturals (visites a museus, conta-contes, fireta del llibre…).
Les comissions marcaran les normes organitzatives per a les famílies, alumnat i professorat.