12. Festes i Cultura


Les celebracions culturals del centre es divideixen en tres grups de preparació:
 • Comissió de festes commemoratives
 • Comissió cap i cua
 • Festivitats i celebracions de Centre (unitats, especialistes…)
Cal potenciar activitats conjuntes que fomenten la millora de la convivència i el coneixement de la tradició i culturalitat.

S’ha d’intentar que totes les festes del centre tinguen un sentit pedagògic i es treballen a les tutories.


COMISSIÓ DE FESTES COMMEMORATIVES:

Com està reflectit al document de l’Organització General, aquesta comissió està formada per un representant de cada unitat, per a assegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats, i famílies de l’AFA.

Es reuneix de forma bimensual. El coordinador/a podrà convocar i planificar reunions de la comissió quan el considere necessari.

La comissió de festes proposarà, com a mínim, una festa per trimestre al claustre i aquest òrgan aprovarà anualment totes les festes escolars. La comissió de festes marcarà les activitats conjuntes (tots els nivells obligatòriament) a realitzar en el centre per a la celebració de festes, activitats o setmana cultural.

Les Unitats Educatives tindran un coordinador/a de la comissió de festes i transmetrà les activitats conjuntes i la planificació de les activitats a realitzar a l’aula.


COMISSIÓ CAP I CUA (Festa de benvinguda i Festa final de curs):


Com està reflectit al document de l’Organització General, aquesta comissió està formada per un representant de cada unitat, per a asegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats, i famílies de l’AFA.

Es reuneix de forma bimensual. El coordinador/a podrà convocar i planificar reunions de la comissió quan el considere necessari.

Les Unitats Educatives tindran un coordinador/a de la comissió i transmetrà les activitats conjuntes i la planificació de les activitats a realitzar a l’aula.

La festa de benvinguda:

Es reuneix la comissió i prepara una activitat relacionada amb el tema del centre per a donar la benvinguda a l'alumnat i les famílies.

Festa o jocs de fi de curs:

S'organitza una activitat relacionada amb el tema de l’any i/o l’estiu.


FESTIVITATS I CELEBRACIONS DE CENTRE (unitats, especialistes…)

Aquestes són algunes de les celebracions que es fan al Centre:
 • La festa de la tardor (1ª unitat)
 • Halloween (anglés)
 • Festa de la Convivència (Mediació/Música)
 • Nou d’octubre (unitats)
 • Jornades familiars (EF) / Festa de l’aprenentatge (Comissió de canvi)
 • Graduació de l'alumnat de 6é curs (nivell)
 • Graduació infantil (nivell)
 • Activitats culturals (visites a museus, conta-contes, fireta del llibre…).
Les comissions marcaran les normes organitzatives per a les famílies, alumnat i professorat.