15 Espais

Espais. Funcionament i característiques
A l’estel Joan Fuster considerem l’ambient /espai com una font de riquesa, una estratègia educativa i un instrument que recolza el procés d'aprenentatge.

La distribució de l’espai que volem tindre permet interaccions constants que afavoreixen el desenvolupament de coneixements, habilitats socials, destreses motrius, autonomia, etc.. 

Quan parlem d’espais fem referència a qualsevol dependència, racó o lloc de l’escola on hi haja interacció o es desenvolupe una activitat (individual o grupal), és a dir, apostem per obrir les aules i aprofitar tots els espais que ens dona l’escola.

Dins de la nostra visió un espai ben dissenyat hauria de donar resposta a la diversitat: es converteix en funcional, atractiu, canviant, adequat a les diferents necessitats i interessos de l’alumnat.

És molt important que el professorat es preocupe per l’estètica, l’ordre i el manteniment dels diferents espais, introduïnt poc a poc materials d’origen natural i traslladant estos valors a l’alumnat.

En definitiva, pensem que el disseny dels espais ha de tindre un especial pes dins del nostre projecte. 

Organització i usos de les aules i els espais comuns

 • Aules
Aula d’infantil
Racons
- Joc simbòlic (casa, cuina, super, perruqueria, hospital, taller mecánic, …)
- Construccions (materials manipulatius)
- Lògic-matemàtic i puzzles
- Disfresses
- Jocs de taula
- Jocs cooperatius
- Montessori (vida pràctica)
- Creatiu (plàstica i artístic)
- Lletres
- Natura
- Materials discontinus (aigua, serradures, arena, farina…)
- Calma
- Música (audicions, instruments...)
Ambients
- Vida i moviment (Aula sensorial i provocacions)
- Llum i color (plàstica)
- Fer i pensar (matemàtiques) 
- Sons i paraules (llengua)
Altres
Zona d’assemblea
Aula de primària
Racons
- Lectura/ Biblioteca
- Reciclatge
- Calma/ Resolució de conflictes
- Del projecte
- Matemàtiques
- Llengües (AL)
- TIC
- Creativitat
Altres
Zona d’assemblea
Distribució de taules per grups.
 • Espais Comuns
Biblioteca A més de biblioteca és utilitzada per a: Anglès d’infantil, escola matinera, reunions AFA, reunions monitors menjador...
Biblioteca Infantil Ubicada al hall d’infantil és un espai per a lectura. 
Biblioteca al corredor Ubicada al replà del primer pis és un espai per a lectura. 
Psicomotricitat Utilizada per a educació física, ambients, migdiada alumnat de 3 anys, actuacions... 
Aula sensorial Ús en xicotet grup. Desenvolupament sensorial i autonomia. 
Racons als corredorsUtilitzats per a treball en equip, resolució de conflictes, lectura,...
PatiZones del pati de Primària:
 • Armari de material de pati
 • Bibliopati (zona hall)
 • Banc de mediació
 • Rocòdrom
 • Zona de jocs pintats a terra
 • Joc simbòlic
 • Pistes de futbol, bàsquet, volley.
 • Informàtica
Zones del pati d’Infantil:
 • Zona de jocs tranquils
 • Zona de jocs de pati
 • Circuit de cotxes
 • Zona de cuinetes (joc simbòlic)
InformàticaUbicada al segon pis. S’utilitza com aula d’informàtica i aula multi funcions.
També com aula per poder acabar feina de grup o consultar els ordinadors a l’hora del pati.
MenjadorZones del menjador:
 • Menjador de l’alumnat
 • Cuina
 • Magatzem
 • Serveis
 • Caldera