13 Projectes de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document de caràcter pedagògic elaborat per la Comunitat Educativa que enumera i defineix els trets d'identitat del nostre centre, formula els objectius que s'han d'aconseguir i expressa l'estructura organitzativa i funcional del centre educatiu.

Com a escola inclusiva hem de, en primer lloc, assumir la diversitat de l'alumnat escolaritzat i, per tant, facilitar l'elaboració d'una organització i un projecte curricular que permeten donar resposta educativa adecuada als alumnes.

Per a això en el CEIP Joan Fuster realitzem una sèrie de Projectes de Centre amb la finalitat d'afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge i reforçar aquells aspectes que són bàsics per al desenvolupament de la persona.

Els projectes són*:
  * Podràs veure els projectes si has fet login en Google com a professor del CEIP Joan Fuster.